Etelä-Suomen MKN Maisemapalveluiden referenssit

Olemme toimineet Etelä-Suomen maakunnissa 1990-luvulta alkaen. Tähän on koottu keskeisimmät referenssit viime vuosilta.

Tutustu tiimiimme sekä palveluihimme ja ota yhteyttä! #mknmaisema
 1. Avoimien viheralueiden kehittäminen
 2. Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen
 3. Luonnon- ja ympäristönhoidon suunnittelu
 4. Maisemaselvitykset ja inventoinnit
 5. Koulutukset
 6. Julkaisut ja oppaat

AVOIMIEN VIHERALUEIDEN KEHITTÄMINEN

2020    Tampereen kaupungin avoimien viheralueiden päivitys RAMS -luokitukseen
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2020    Maisemapeltojen viljelysuunnitelma
Tilaaja: Tampereen Infra Oy

2020    Luotosenmäen arvoniityn hoitosuunnitelma
Tilaaja: Kangasalan kaupunki

2020    Kangasalan kaupungin avoimien viheralueiden kehittäminen - viestintäsuunnitelma 2020  
Tilaaja: Kangasalan kaupunki

2020    Provastinpuiston, Porraspuiston ja Porraspuistikon arvoniittyjen hoitosuunnitelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2014-2020    Hämeen linnan vallien kasvillisuuskartoitus, vallien laidunnusmahdollisuuksien selvittäminen sekä vallien maisemanhoidon suunnittelu. Maisemanhoitotyöryhmä.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy 

2012-2020    Tampereen avoimien viheralueiden laadun arviointi
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2019    Kangasalan kaupungin avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma
Tilaaja: Kangasalan kaupunki

2019    Maisemapeltojen viljelysuunnitelma
Tilaaja: Sastamalan kaupunki

2019 Kohmanpuiston laidunalueen hoitosuunnitelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2018-2019    ViherB -hanke. Viestintää avoimista viheralueista. Yhteishanke Viherympäristöliiton kanssa.
Rahoitus: Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö

2018    Maisemapeltojen viljelykiertosuunnitelma    
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2018    Itä- ja Keski-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma
Tilaaja: WSP Finland / Vantaan kaupunki

2017    Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma
Tilaaja: WSP Finland / Vantaan kaupunki

2017    Perkkoonpuiston johtoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma    
Tilaaja: Tampereen kaupunki ja Fingrid Oyj

2017    Rukkamäenpuiston arvoniityn hoitosuunnitelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2016    Pirkkalan Reipin perinneympäristön hoito- ja käyttösuunnitelma.
Tilaaja: Pirkkalan kunta

2016        Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025 -viherpalveluohjelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki

LUONTO- JA KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMINEN

2020    Alkkian kulttuuriympäristöpolku Lauhanvuori Geopark:iin           
Tilaaja: Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry

2020    Nuuksio Lakeland -hankkeen hallinnointi ja koordinointi
Tilaaja: Vihdin kunta

2020     Saimaan alueen kulttuuriperinnön toimintaohjelma
Tilaaja: Savonlinnan Hankekehitys Oy

2018-2021    Kylään maisemaan -hanke.
Rahoitus: Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskus

2018-2020    MAISA -maiseman arvo -hanke.
Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

2018-2019    Seitsemän veljeksen reitillä -hanke Hyvinkään, Nurmijärven ja Tuusulan alueella.
Rahoitus: Emo ry

2019   Maisemapolkuja -hanke, Mobiilireittejä ja maiseman tarinakarttoja 7 kylään.
Rahoitus: Leader Sepra ry

2017    Lylyn ja Korkeakosken kylien maisemanhoitosuunnitelmat, Juupajoen kylien opastustaulujen tietosisältö sekä Juupajoen rotkon luontopolkurastien sisällön suunnittelu.
Tilaaja: Juupajoen kunta, Juupajoen kylät kartalle -hanke

2016 -2019    Avaimet maisemaan -hanke. Uusimaa.
Rahoitus: Ykkösakseli ry

2016-2018    Maisematarinoita-hanke, Mobiilireittejä, maiseman tarinakarttoja ja maisemanhoitosuunnitelma 8 kylään.
Rahoitus: Linnaseutu ry ja Emo ry

2016-2018    Maisemahelmiä –hankkeet, Mobiilireittejä ja maiseman tarinakarttoja 9 kylään.
Rahoitus: PoKo ry, Kantri ry ja Pirkan helmi ry   

LUONNON- JA MAISEMANHOIDON SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

2021    Iidesjärven rantalaitumen hoitosuunnitelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi / Helmi -elinympäristöohjelma

2020    Tuusulan kunnan puistojen luonnon- ja maisemahoitosuunnitelmat. 5 kpl.  
Tilaaja: Tuusulan kunta

2020    Fingridin johtoalueiden luonnonhoitosuunnitelmat. 3 kpl.
Tilaaja: Fingrid ja maanomistaja

2019-2020    Valion maitotilojen luonnon monimuotoisuuden kartoitukset.
Tilaaja: Valio Carbo -hanke

2019-2021    Lumolaidun verkosto -hanke. Pirkanmaa.
Rahoitus: Pirkanmaan ELY-keskus

2018-2020    Lumovoimaa -hanke. Uusimaa, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Mukana Metsähallituksen hankkeessa.
Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus 

2015-     NEUVO 2020 -palvelu, ympäristöneuvonta
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät

2015-2020    Maatalouden tilakohtaiset ympäristösopimussuunnitelmat: luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia noin 300 kpl.

2012-     Laidunpankki -palvelun ylläpitäminen

MAISEMASELVITYKSET JA INVENTOINNIT

2018    Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema‐alueiden päivitysinventoinnin täydennys
Tilaaja: Ympäristöministeriö

2018    Maatilaselvitys, Pohjois-Tampere
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2017    Kanta-Hämeen keskiaikaisten kylätonttien selvitys.
Tilaaja: Hämeen liitto

2016    Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi sekä hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden täydennys
Tilaaja: Kanta-Hämeen liitto

2016    Voimajohtoalueiden yksityisille maanomistajille suunnatut ideakortit
Tilaaja: Fingrid

2016    Uudenmaan maisemaesite
Tilaaja: Uudenmaan liitto

2015-2016    Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Uudenmaan liitto

2015-2016    Vanajaveden laakso ja Aulanko - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Hämeen liitto

2015-2016    Loimijokilaakson viljelymaisemat - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Hämeen liitto

2016    Maa-aineksen ottamisen vaikutus maisemakuvaan ja maiseman arvoihin.  Selvitys maanottolupaa varten.
Tilaaja: Yksityinen

2015-2016    Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Tilaaja: Keski-Suomen liitto

2015    Kopsamon kulttuuriympäristöselvitys.
Tilaaja: Juupajoen kunta

KOULUTUS

2020    Drone teematieto -koulutus
Tilaaja: MTK Pirkanmaa

2019-2020    Opintoretket Helsingin ja Vantaan sekä Tampereen kaupunkiniityille. Yhteistyössä Viherympäristöliitto.

2015-2016    Koulutuskokonaisuus maaseudun suunnittelu 4 op.
Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

Julkaisut ja oppaat

2018    
Tarinakartat (ESRI Storymap)
    Huittulan tarinakartta
    Kytäjän Isokylä
    Maisematarinoita Retulasta
    Sattulan maisematarinoita
    Uudenmaan mainiot maisemat
    MKN Maisemapalvelut, Etelä-Suomi
    Uuhiniemen tarinakartta

2015-2016
Maisema - opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Linkki oppaaseen
Tilaaja: Ympäristöministeriö

2015
Opas Pellon käytön vaihtoehtoja.
Julkaisija: Maaseutuverkosto

2014
10 syytä valita green care -palveluja. Linkki oppaaseen
Julkaisija: Agrisociale: cultivating citizenship -hanke

2013    
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hankkeessa 5 julkaisua.

 • Hollolan kirkonseutu – neljän kukkulan kainalossa.
 • Hämeenkoski- kosken ja harjun huomassa.
 • Kalkkinen – kylä Kymen rannalla.
 • Kellosalmi, Seitniemi ja Virmaila – kylät Päijänteen sylissä
 • Vuorenkylä – erämaan suojassa.

Jaa