Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus

Kuvassa vasemmalta pj Päivi Alanne, edustajiston pj Jaana Kivikko, Anneli Mökkälä, Anna-Maija Aho, vara pj Katri Kantonen, toiminnanjohtaja Kirsi Haapanen, Elina Vaittinen, Heli Sahlman ja Anu Porkka

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus 2019

Maakuntakokouksissa syksyllä 2018 valittiin alueellisia jäseniä piirikeskuksen hallitukseen sekä puheenjohtaja vuosille 2019-2020.

Etelä-Karjala
varsinainen Heli Sahlman
vara Päivi Kaipia-Hyväri

Häme
varsinainen Mari Raininko
vara Anneli Mökkälä
varsinainen Elina Vaittinen
vara Marianne Mänki

Kymenlaakso
varsinainen Anu Porkka
vara Merja Pekkala

Pirkanmaa
varsinainen Katri Kantonen, varapuheenjohtaja 2019, katri.kantonen(at)outlook.com
vara Liisa Naapi
varsinainen Anna-Maija Aho
vara Marja Rönni

Uusimaa
varsinainen Päivi Alanne, puheenjohtaja 2019-2020, paivalan(at)dnainternet.net
vara Marja-Liisa Mäkinen

Ote Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten säännöistä
8 § Hallitus
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallituksen muodostavat edustajiston kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja enintään neljäksi (4) perättäiseksi kaudeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukseen valitaan edustajat kustakin Etelä-Suomen maakunnasta puheenjohtaja mukaan lukien: Etelä-Karjalasta yksi (1), Kymenlaaksosta yksi (1), Uudeltamaalta yksi (1), Hämeestä kaksi (2) ja Pirkanmaalta kaksi (2).

Hallituksen esittelijänä toimii piirikeskuksen toiminnanjohtaja ja sihteerinä järjestöpäällikkö. Edustajiston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksessa. ProAgria Etelä-Suomi ry:n puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Puheenjohtajan valitsee edustajisto joka toinen vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.

Hallitukseen kahdeksi (2) vuodeksi valituista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet (1/2) ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä (eli neljä) on läsnä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut