Mainiot maisemat

Mainiot maisemat -hanke on vuoden kestävä esiselvityshanke. Hankkeen kohdealue on Uudenmaan maakunta ja sen on rahoittanut Uudenmaan ELY-keskus. Hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen ja siinä selvitetään maiseman tuotteistuksen mahdollisuuksia Uudenmaan valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla ja koko Uudenmaan alueella etsitään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja maiseman- ja luonnonhoitoon.

Hankkeen toiminta perustuu verkostoitumiseen ja eri toimijoiden yhteistyöhön. Ratkaisuja ongelmiin haetaan ratkaisu- ja innovaatiotyöpajoissa. Työpajoissa pohditaan myös maiseman- ja luonnonhoidon tulevaisuutta.

 

AJANKOHTAISTA TYÖPAJOISSA:

Maaliskuu

Maisema- ja maankäyttö -työpajat 1 kpl, kunnille ja muille maaseudun maankäytöstä kiinnostuneille. Askolassa 30.3.2017.

Huhtikuu

Tuusulanjärven rannat ja maisemat kuntoon -työpaja 6.4.2017 Tuusulassa.

Ekosysteemipalvelut -työpaja, kuntien ekosysteemipalvelujen laajat mahdollisuudet ja maisemanhoitoyrittäjyys huhtikuun alussa.

Suunnitteilla myös Maisema ja puutarhat - työpaja,  hyvinvointia maisemasta työpaja sekä perinnebiotooppien tuotteistus / perinnebiotoopit 2000-luvulla.

 

MAISEMAINFOT JA MAISEMATEMPAUKSET:

Toukokuu ja kesäkuu

5 kpl 100 vuotta suomalaista kylämaisemaa infotilaisuuksia- luentoja tai retkiä maisemaan 

1 maisemapatikka, pitkä reitti maisemassa, koko päivän tapahtuma

2 kpl Aistimatkoja maisemaan, tutustutaan maisemaan kaikkien aistien avulla,  miten koemme maiseman?

2 kpl Ruokamatkoja maisemaan, tutustutaan ruokamaisemiin ja ruokaillaan (ruokailu on maksullinen)

Ota yhteyttä ja niin suunnitellaan yhteistyössä kivoja tempauksia. Seuraa sivujamme - lisäämme tietoja työpajoista ja tempauksista koko ajan.

 

Mainiot maisemat- projekt är ett års förhands utrednings projekt. Projektet placerar sig på Nylands län och det finansieras av Nylands NTM- central. Projektet har delats på två delområden och består av att utreda de möjligheterna för marknadsföring av landskap på Nylands nationellt värdefulla landskapsområde. Samt hitta de nya och utveckla de gamla metoderna, för att organisera landskaps- och naturvård.

Projekt baserar sig mest på att samla kontakter och att samarbeta med olika aktörer. Lösningar till olika problem söks via problem- och innovationsverkstäder. Inom verkstäder betänkas också om framtid av landskap- och naturvård.

På våren och sommaren 2017 arrangeras också evenemang angående värdefulla landskapsområden.

Mainiot maisemat Facebook -ryhmä  

 

 


Materiaalit

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut