Loving Local Values

Kansainvälinen Loving Local Values – matkailuhanke toteutetaan yhteistyössä kymenlaaksolaisten yhdistysten ja yrittäjien sekä virolaisen Ehedad Elamused Lahemaal –verkoston kanssa.  Hanketta rahoittavat Kehittämisyhdistys Sepra ry. ja Pohjois-Kymen Kasvu ry. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kansainvälisenä tavoitteena on kehittää maaseutumatkailun kansallista ja kansainvälistä yhdistys- ja yritysverkostoa. Hankkeen kautta tuetaan valmiuksia alan kansainvälistymiseen ja matkailun kehittymiseen tulevaisuudessa. Kulttuurien vaihto mahdollistaa matkailutuotteiden monipuolisen kehittämisen. 

Paikalliset tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kymenlaaksolaista maaseutumatkailuun pohjautuvaa alueimagoa. Uusilla paikalliskulttuuriin pohjautuvilla matkailutuotteilla vahvistetaan Kymenlaakson seudun matkailullista kehitystä, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa luodaan kylämatkailuverkosto, joka hyödyntää oman maakunnan ruokatuotteita, kulttuuriperinteitä, maisemaa, luontomatkailukohteita sekä käsityöyrittäjyyttä.

Toimenpiteet

Virolaisille yrittäjille on järjestetty seminaareja ja opintomatkoja Kymenlaaksossa ja puolestaan kymenlaaksolaiset yrittäjät ovat vierailleet Virossa Lahemaan alueelle.  Hankkeen yhteydessä on tuettu kylämatkailupalveluiden tuotteistamista huomioiden paikallinen luonto ja maisema sekä käsityö- ja ruokakulttuuri. Kylille on laadittu kyläkulttuurikierroksia yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Lisäksi hankkeen yhteydessä on tehty kymenlaaksolaista maaseutumatkailua esittelevä video ja toimitetaan kirja, jonka teemana ovat kymenlaaksolaiset ruokatarinat ja reseptit. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun.

 

Linkit:

 

lovinglocalvalues.blogspot.com/‎

www.youtube.com/watch?v=awWa66lGRpg

 

 

 

 

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat