Palvelut tiloille

Kompassi kartoittaa

Kompassi on tilakohtainen kartoitus, jossa arvioidaan laajasti tilan tuotannon vaikutukset ympäristöön; vesistökuormitukseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Kartoituksen pohjalta laaditaan toimenpidesuositukset yhdessä viljelijän kanssa. Kompassiin sisältyy tarvittaessa ravinnetaselaskelma, peltomaan laatutesti ja kuivatustarpeen arviointi. Lisäksi selvitetään ravinteiden käytön tarkentamiseen liittyvät asiat. Kartoitus on maksuton.

Lisätietoja: Sari Hiltunen p. 050 561 8369, sari.hiltunen (at) proagria.fi

 

Erityistuet hyödyksi

Hankkeessa tehdään erityistukiin liittyvää neuvontaa ja suunnittelua sekä opastetaan sopimuksen hakemiseen. Tarvittaessa selvitetään yhteistyömahdollisuuksia ja annetaan maanvuokraukseen ja ostopalveluihin, esimerkiksi koneurakointiin ja maisemalaidunnukseen liittyvää neuvontaa.

Vesiensuojeluun liittyvät erityistuet:

  • suojavyöhykesuunnitelmat
  • kosteikkosuunnitelmat
  • lietelannan sijoittaminen peltoon
  • turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
  • pohjavesialueen viljely

Luonnon- ja maisemanhoitoon liittyvät erityistuet:

  • perinnebiotooppien hoito
  • luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen

Kosteikkosuunnitelu 200 e + alv 24%
Luonnon ja maisemanhoitoon liittyvä suunnittelu150 e + alv 24%
Suojavyöhykesuunnittelu 100 e+ alv 24%

Lisätietoja:

  • Kosteikot: Janne Pulkka p. 050 553 9554, janne.pulkka (at) proagria.fi
  • Luonnon monimuotoisuus, perinnebiotoopit, suojavyöhykkeet: Jutta Ahro p. 040 5444 899, jutta.ahro (at) proagria.fi

 

Suuntana luomu?

Kompassi tarjoaa mahdollisuuden selvittää, miten luomuun siirtyminen voidaan toteuttaa tilallasi. Kartoituksessa käydään läpi markkinointimahdollisuudet, muutostarpeet viljelykierroissa, lannoituksessa ja kasvinsuojelussa. Kotieläintilalla setvitään luomurehutilanne ja rehujen riittävyys, eläinten siirtymäajat sekä tuotantoehtojen soveltaminen tilalla. Asiat kirjataan muistiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Kartoituskäynnin hinta hankkeen tukemana on 50 euroa + alv 24 %. Tilakohtaiset laskelmat ja siirtymävaiheen yksityiskohtaisen luomusuunnitelman voit tilata erikseen.

Lisätietoja: Sari Hiltunen p. 050 561 8369, sari.hiltunen (at) proagria.fi

 

Toimiva tilakeskus askeleen edellä

Hyvin hoidettu ympäristö on maatilayrityksen käyntikortti. Paitsi ulkonäköä tilakeskussuunnittelussa painotetaan toiminnallisuutta. Suunnitelmassa huomioidaan mm. tilakeskuksen maankäyttö, tiestö, kuivatus, jaloittelutarhat sekä vihersuunnittelu. Tuloksena syntyy havainnollinen kartta ja suunnitelma. Kohderyhmä on kotieläintilat. Suunnitelman hinta on 300 euroa.

Lisätietoja: Jutta Ahro p. 040 5444 899, jutta.ahro (at) proagria.fi

 

Suunnista koulutukseen tai retkelle

Maatalouden ympäristöasioihin liittyen tulee koko ajan uutta tietoa. Toisilta oppiminen ja havaintojen teko käytännössä ovat tehokkaita tapoja oppia. Myös 2015 alkavaan ohjelmakauteen on hyvä valmistautua. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia, pellonpiennarpäiviä ja opintoretkiä.

Lisätietoja: Sari Hiltunen p. 050 561 8369, sari.hiltunen (at) proagria.fi
 

Havaintokokeista koordinaatteja käytäntöön

Ympäristöön vaikuttavien viljelymenetelmien vaikutuksia voidaan arvioida konkreettisesti kokeilemalla niitä käytännössä peltolohkoilla. Esimerkiksi kokemuksia kerääjäkasvien ja aluskasvien viljelystä on vain vähän Pirkanmaalla. Kokeilutoimintaa toteutetaan vähintään kahdella tilalla kasvukaudessa.

Lisätietoja: Sari Hiltunen p. 050 561 8369, sari.hiltunen (at) proagria

Jaa

Palvelut