Maisemasuunnitelmat

Kuva. Auli Hirvonen

Maisemasuunnittelulla edistetään asukkaiden viihtyvyyttä ja lisätään maaseudun luonnon sekä kulttuurimaiseman arvostusta. Suunnitelmia voi hyödyntää muun muassa kaavoituksessa, kehittämishankkeissa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Teemme maisemasuunnitelmia niin maaseutukylille kuin taajamiin ja kaupunginosiin sekä laajemmille alueille. Selvitämme alueen maiseman ja luonnon arvot yhdessä asukkaiden kanssa. Suunnittelemme, miten maisemaa voidaan kehittää ja hoitaa. Suunnitelmien toteuttamiseksi meiltä saa käytännönläheiset ohjeet ja tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista.

Kylän, kaupunginosan, taajaman maisemasuunnittelussa

 • tarkastellaan maisemaa asukkaiden yhteisellä kävelyllä
 • selvitetään maiseman arvot ja kehittämistarpeet
 • annetaan käytännön toimenpide-ehdotukset
 • ehdotetaan rahoitus- ja tukimahdollisuuksia
 • tehdään suunnitelma kartalle ja raporttina.

Tiemaisemasuunnittelussa

 • pidetään yhteiset tilaisuudet maanomistajien kanssa
 • valitaan tiemaiseman maisema- ja näkymäkohteet
 • tehdään raivaussuunnitelmat sovituille kohteille
 • nostetaan esille yritysten näkyvyyttä tiemaisemassa
 • ehdotetaan rahoitus- ja tukimahdollisuuksia
 • tehdään suunnitelma kartalle ja raporttina.

Maisema-alueiden suunnittelussa

 • pidetään yhteiset tilaisuudet sidosryhmien ja maanomistajien kanssa
 • selvitään maisema-alueen arvot ja kehittämistarpeet
 • tehdään kokonaisvaltainen maisemasuunnitelma.

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut