Maisemaselvitys Keuruun Keskustan osayleiskaavatyöhön

Kuva. Kirsi Koskela

Keuruun keskustan maisemaselvitys v. 2018 laadittiin Keuruun keskustan osayleiskaavan tausta-aineistoksi. Maisemaselvitys palvelee sekä alueen kaavoitusta että muuta kehittämissuunnittelua. Maisemaselvityksessä on kartoitettu Keuruun keskusta-alueen maisemarakenne, luonnonpiirteet sekä maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet ja kohteet. Selvityksen tavoitteena on, että maankäytön toimenpiteet vahvistavat alueen maisemakuvaa ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kysy meiltä lisää

 

 

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut