Maisema ja luonto

Ymppi -hankkeessa maiseman- ja luonnonhoito oli yksi kolmesta kehitettävästä asiasta.

Luonnonlaidunten hyödyntäminen ja sitä kautta maiseman ja luonnon hoito oli yksi hankkeen tavoitteista.

Laidunpankki-verkkopalvelu toimii yhteydenottoalustana ja siellä on olemassa mm. tärkeää tietoa sopimuslaidunnuksesta ja tarpeellisia sopimusmalleja.

Kokemus on osoittanut, että laidunnukseen ja luonnonhoitoon liittyy monia eri töitä ja tarpeita.

Laidunnus ja maisema -seminaari 11.1.2018, materiaalit hankkeen materiaalit -otsikon alla (rullaa alaspäin).

Taustaa:
Jotta luonnon monimuotoisuus voitaisiin turvata, tulee hoitoon kehittää järjestelyjä, jotka ovat käytännön ja taloudellisuuden kannalta toimivia. Myös maaseutumaisema osana maatalousympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta on tärkeä paitsi luonnon myös ihmisen asumisen ja hyvinvoin-nin kannalta.

Hankkeen aikana kehitettiin luonnon- ja maisemanhoitoon uusia, kestäviä ja tehokkaita maiseman- ja luonnonhoidon toimintamalleja.

Toimintamalli 1 Vieraslajien torjunta laiduntamalla

Toimintamalli 2 Maisemakasvien viljely

Toimintamalli 3 Ranta-alueiden laidunnus, yhteistyö

Työväline, Laidunpankki, uudet mahdollisuudet
Kehitettiin laidunpankki.fi -sivustoa palvelemaan paremmin. Sivustolla tehtiin hakupalveluun uudet sivut, joiden avulla voi hakea ympäristyöyrittäjää tai karjatilojen palveluja. Sivuston uudia mahdollisuuksia markkinoitiin laajalti. www.laidunpankki.fi

Yhteistyöverkosto
Laadittiin yhteistyöverkosto luonnonlaidunnuksen toimijoista Pirkanmaalla.

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut