Etelä-Suomen MKN Maisemapalveluiden referenssit

Olemme toimineet Etelä-Suomen maakunnissa 1990-luvulta alkaen. Tähän on koottu keskeisimmät referenssit viime vuosilta.

Tutustu tiimiimme sekä palveluihimme ja ota yhteyttä! #mknmaisema
 1. Maisemasuunnittelu
 2. Maisemaselvitykset ja inventoinnit
 3. Luonnon ja ympäristönhoidon suunnittelu
 4. Koulutukset
 5. Julkaisut ja oppaat

1. Maisemasuunnittelu

2014 - 2019 -
Hämeen linnan vallien kasvillisuuskartoitus, vallien laidunnusmahdollisuuksien selvittäminen sekä vallien maisemanhoidon suunnittelu.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy  

2019   
Kangasalan kaupungin avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma
Tilaaja: Kangasalan kaupunki

2019    
Maisemapolkuja -hanke
Mobiilireittejä ja maiseman tarinakarttoja 7 kylään.
Rahoitus: Leader Sepra ry

2018-2019    
Seitsemän veljeksen reitillä -hanke Hyvinkään, Nurmijärven ja Tuusulan alueella.
Rahoitus: Emo ry

2018-2019
Itä- ja Keski-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma.
Tilaaja: WSP Finland / Vantaan kaupunki

2017 Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma.
Tilaaja: WSP Finland / Vantaan kaupunki

2017 Lylyn ja Korkeakosken kylien maisemanhoitosuunnitelmat, Juupajoen kylien opastustaulujen tietosisältö sekä Juupajoen rotkon luontopolkurastien sisällön suunnittelu.
Tilaaja: Juupajoen kunta, Juupajoen kylät kartalle -hanke

2016-2018
Maisematarinoita-hanke
Mobiilireittejä, maiseman tarinakarttoja ja maisemanhoitosuunnitelma 8 kylään.
Rahoitus: Linnaseutu ry ja Emo ry

2016-2018
Maisemahelmiä –hankkeet
Mobiilireittejä ja maiseman tarinakarttoja 9 kylään.
Rahoitus: PoKo ry, Kantri ry ja Pirkan helmi ry

2016
Vantaan kaupungin avoimien kulttuurimaisemien kehittäminen ja inventointi.
Tilaaja: Vantaan kaupunki

2015 -2016
Rannat kuntoon -hanke, Loppijärvi.
Tilaaja: Maa- ja kotitalousnaisten keskus

2010-2017  
Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025 -viherpalveluohjelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen

2015-2016
Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Uudenmaan liitto

2015-2016
Vanajaveden laakso ja Aulanko - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Hämeen liitto

2015-2016
Loimijokilaakson viljelymaisemat - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Hämeen liitto

2015
Hyvinvointiretket metsään, Uusimaa 3 kpl yhteistyössä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijan kanssa.
Rahoitus: Rauha ja Ilmari Auerin säätiö

2015
Epilänharjun ja Sudenkuopanrinteen arvoniittyjen hoitosuunnitelma.
Tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen

2015
Mukkulan puistopolku, reitin hoito- ja käyttösuunnitelma.
Porvoonjoen maisemapolku, reitin hoito- ja käyttösuunnitelma.
Tilaaja: Lahden kaupunki

2015
Metso-kävelyt 2 kpl
Tilaaja: Maa- ja kotitalousnaisten keskus

2014 - 2016
Hämeen linnan vallien kasvillisuuskartoitus, vallien laidunnusmahdollisuuksien selvittäminen sekä vallien maisemanhoidon suunnittelu.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy  

2014
Kytäjän Karjumäen asemakaavan puistojen yleissuunnitelmat.
Tilaaja: Yksityinen

2014
Matkun kylän maisemaselvitys ja asukkaiden sitouttaminen kylämaiseman kunnostukseen.
Tilaaja: TAHTO-hanke, toimintaryhmä LounaPlussa ry

2011-2013   
Piikahaan, Rukkamäenpuiston ja Hevoshaan arvoniittyjen hoitosuunnitelmat.
Pappilanpuiston uusniityn hoitosuunnitelma.
Maisemapeltojen viljelysuunnitelmat 5 kpl.
Tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen

2012-2013     
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke. Maisemanhoitosuunnitelma viiteen kylään Päijät-Hämeessä.
Rahoitus: Päijänne Leader ry ja Etpähä ry

2009-2014     
Kyläkävelyt; Kanta- ja Päijät-Häme 28 kpl, Pirkanmaa 3 kpl ja Uusimaa 3 kpl.
Kyläkävelyt ovat Maa- ja kotitalousnaisten kehittämä osallistava kylämaisemansuunnittelu- ja toimintatapa, joka edistää maaseudun kulttuurimaiseman hoitoa ja säilymistä sekä tuo esiin maiseman, historian ja kulttuurin paikallisia arvoja ja kulttuuria.

2. Maisemaselvitykset ja inventoinnit

2018    
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema‐alueiden päivitysinventoinnin täydennys
Tilaaja: Ympäristöministeriö

2018
Maatilaselvitys, Pohjois-Tampere
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2017
Kanta-Hämeen keskiaikaisten kylätonttien selvitys
Tilaaja: Hämeen liitto

2016
Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi sekä hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden täydennys
Tilaaja: Kanta-Hämeen liitto

2016   
Voimajohtoalueiden yksityisille maanomistajille suunnatut ideakortit
Tilaaja: Fingrid

2016    
Uudenmaan maisemaesite
Tilaaja: Uudenmaan liitto

2016    
Maa-aineksen ottamisen vaikutus maisemakuvaan ja maiseman arvoihin.  
Selvitys maanottolupaa varten.
Tilaaja: Yksityinen

2015-2016
Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Tilaaja: Keski-Suomen liitto

2015
Kopsamon kulttuuriympäristöselvitys.
Tilaaja: Juupajoen kunta

2014
Hätilän kulttuuriympäristöselvitys.
Tilaaja: Hämeenlinnan kapunki

2014     
Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi.    
Tilaaja: Keski-Suomen ELY-keskus

2014    
Pirkanmaan maaseutumaisemien selvitys ja historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueilla.
Tilaaja: Pirkanmaan liitto

2013     
Painokangas - Karanojan maisemaselvitys.
Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki

2013  
Maa-aineksen ottamisen vaikutus maisemakuvaan ja maiseman arvoihin. Selvitys maanottolupaa varten.
Tilaaja: Yksityinen

2012 - 2013    
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi.
Tilaaja: Pirkanmaan liitto

2012    
Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi.
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus
 

3. Luonnon- ja ympäristöhoidon suunnittelu

2019-    
Valion maitotilojen luonnon monimuotoisuuden kartoitukset.
Tilaaja: Valio Carbo -hanke

2015-     
NEUVO 2020 -palvelu, ympäristöneuvonta

2016    
Maatalouden tilakohtaiset ympäristösopimussuunnitelmat: luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia noin 50 kpl.
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät

2015
Maatalouden tilakohtaiset ympäristösopimussuunnitelmat: luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia noin 200 kpl.
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät

2013 ja 2014    
Kosteikkojen yleissuunnitelmakohteiden toteutuksen edistäminen ja neuvonta. Ympäristöneuvontaa 95+150 maanomistajalle Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.
Tilaaja: Hämeen ELY-keskus

2012-2015     
Oriveden Siitaman, Tampereen Viitapohjan, Kolunkylän ja Sorilan sekä Kangasalan Mäyrän tummaverkkoperhosniittyjen hoidon järjestäminen. Maanomistajaneuvottelut, luonnonhoidon neuvonta ja urakointi.
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus

2011- 2014    
Huomisen hämäläinen maatila -hanke. Rahoitus: Hämeen ELY-keskus. Maatilojen ympäristöneuvontakäynnit; maiseman- ja luonnonhoito ja vesiensuojelu

 • Loppijärven valuma-alueen maatilojen ympäristökartoitukset
 • Maiseman ja luonnonhoidon neuvontaa
 • Paikkatiedon soveltamista maatilojen ympäristökoulutukseen

2011- 2014     
Ympäristökompassi -hanke. Rahoitus: Pirkanmaan ELY-keskus. Maatilojen ympäristöneuvontakäynnit; maiseman- ja luonnonhoito ja vesiensuojelu

 • Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven maatalousympäristöjen pilottisuunnitelma
 • Maatilojen ympäristökartoitukset, maiseman ja luonnonhoidon neuvonta

2012-2013     
Muhjärven ja Junkkarinjärven alueen kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Kouvola.

2007 - 2013    
Maatalouden tilakohtaiset erityistukisuunnitelmat: suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia on tehty vuosittain toimialueella n. 100-200 kpl.
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät ja yhdistykset

2012    
Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu: Imatran Immalanjärvi.
Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2011-2012    
Ei-tuotannollisen investointituen suunnitelmat: monivaikutteiset vesiensuojelukosteikot 7 kpl.
Tilaaja: Imatran seudun ympäristötoimi ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2009-2012    
Härkää sarvista –hanke. Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kattava hanke, jossa edistettiin laidunnusta luonnon ja maiseman hoitokeinona.
Ympäristöministeriö palkitsi hankkeen Suomen parhaana maisemahankkeena vuonna 2014.  

4. Koulutukset

2016    
Koulutuskokonaisuus maaseudun suunnittelu 4 op.
Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

2015
Koulutuskokonaisuus maaseudun suunnittelu 4 op.
Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

2013-2014     
Maiseman tuotteistus –koulutukset maaseutuyrittäjille Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uusimaalla.

2009-2014  
Maatalouden maiseman ja luonnonhoidon koulutukset viljelijöille ja opiskelijoille Etelä-Karjalassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Uusimaalla

5. Julkaisut ja oppaat

2018    
Tarinakartat (ESRI Storymap)
    Huittulan tarinakartta
    Kytäjän Isokylä
    Maisematarinoita Retulasta
    Sattulan maisematarinoita
    Uudenmaan mainiot maisemat
    MKN Maisemapalvelut, Etelä-Suomi
    Uuhiniemen tarinakartta

2015-2016
Maisema - opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Linkki oppaaseen
Tilaaja: Ympäristöministeriö

2015
Opas Pellon käytön vaihtoehtoja.
Julkaisija: Maaseutuverkosto

2014
10 syytä valita green care -palveluja. Linkki oppaaseen
Julkaisija: Agrisociale: cultivating citizenship -hanke

2013    
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hankkeessa 5 julkaisua.

 • Hollolan kirkonseutu – neljän kukkulan kainalossa.
 • Hämeenkoski- kosken ja harjun huomassa.
 • Kalkkinen – kylä Kymen rannalla.
 • Kellosalmi, Seitniemi ja Virmaila – kylät Päijänteen sylissä
 • Vuorenkylä – erämaan suojassa.

2011    
Piha maalla, unelmoi ja suunnittele.
Julkaisija: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus.

2011    
Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta. Vapaa-ajan asunnon maisemanhoito.
Julkaisija: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Luonto- ja maisemapalvelut.

2011    
Maisemanhoidon urakoinnin käytännöt –opas.
ProAgria Pirkanmaa, Pirkanmaan ELY-keskus.

 

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut