Etelä-Suomen MKN Maisemapalveluiden referenssit

Olemme toimineet Etelä-Suomen maakunnissa 1990-luvulta alkaen. Tähän on koottu keskeisimmät referenssit viime vuosilta.

Tutustu tiimiimme sekä palveluihimme ja ota yhteyttä! #mknmaisema
 1. Maisemasuunnittelu
 2. Maisemaselvitykset ja inventoinnit
 3. Luonnon ja ympäristönhoidon suunnittelu
 4. Koulutukset
 5. Julkaisut ja oppaat

1. Maisemasuunnittelu

2018- 
Itä- ja Keski-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma.
Tilaaja: WSP Finland / Vantaan kaupunki

2017 Länsi-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma.
Tilaaja: WSP Finland / Vantaan kaupunki

2017 Lylyn ja Korkeakosken kylien maisemanhoitosuunnitelmat, Juupajoen kylien opastustaulujen tietosisältö sekä Juupajoen rotkon luontopolkurastien sisällön suunnittelu.
Tilaaja: Juupajoen kunta, Juupajoen kylät kartalle -hanke

2016-2018
Maisematarinoita-hanke
Mobiilireittejä, maiseman tarinakarttoja ja maisemanhoitosuunnitelma 8 kylään.
Rahoitus: Linnaseutu ry ja Emo ry

2016-2018
Maisemahelmiä –hankkeet
Mobiilireittejä ja maiseman tarinakarttoja 9 kylään.
Rahoitus: PoKo ry, Kantri ry ja Pirkan helmi ry

2016
Vantaan kaupungin avoimien kulttuurimaisemien kehittäminen ja inventointi.
Tilaaja: Vantaan kaupunki

2015 -2016
Rannat kuntoon -hanke, Loppijärvi.
Tilaaja: Maa- ja kotitalousnaisten keskus

2010-2016    
Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025 -viherpalveluohjelma
Tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen

2015-2016
Porkkalan saaristo- ja viljelymaisema - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Uudenmaan liitto

2015-2016
Vanajaveden laakso ja Aulanko - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Hämeen liitto

2015-2016
Loimijokilaakson viljelymaisemat - opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Tilaaja: Hämeen liitto

2015
Hyvinvointiretket metsään, Uusimaa 3 kpl yhteistyössä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijan kanssa.
Rahoitus: Rauha ja Ilmari Auerin säätiö

2015
Epilänharjun ja Sudenkuopanrinteen arvoniittyjen hoitosuunnitelma.
Tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen

2015
Mukkulan puistopolku, reitin hoito- ja käyttösuunnitelma.
Porvoonjoen maisemapolku, reitin hoito- ja käyttösuunnitelma.
Tilaaja: Lahden kaupunki

2015
Metso-kävelyt 2 kpl
Tilaaja: Maa- ja kotitalousnaisten keskus

2014 - 2016
Hämeen linnan vallien kasvillisuuskartoitus, vallien laidunnusmahdollisuuksien selvittäminen sekä vallien maisemanhoidon suunnittelu.
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy  

2014
Kytäjän Karjumäen asemakaavan puistojen yleissuunnitelmat.
Tilaaja: Yksityinen

2014
Matkun kylän maisemaselvitys ja asukkaiden sitouttaminen kylämaiseman kunnostukseen.
Tilaaja: TAHTO-hanke, toimintaryhmä LounaPlussa ry

2011-2013   
Piikahaan, Rukkamäenpuiston ja Hevoshaan arvoniittyjen hoitosuunnitelmat.
Pappilanpuiston uusniityn hoitosuunnitelma.
Maisemapeltojen viljelysuunnitelmat 5 kpl.
Tilaaja: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen

2012-2013     
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke. Maisemanhoitosuunnitelma viiteen kylään Päijät-Hämeessä.
Rahoitus: Päijänne Leader ry ja Etpähä ry

2012     
Kytäjän Ollilan asemakaavan puistojen yleissuunnitelmat.
Tilaaja: Yksityinen

2008-2010     
Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin -hanke. Maisemanhoitosuunnitelma ja kulttuurikartoitus kymmeneen kylään Lounais-Hämeessä.  
Rahoitus: LounaPlussa ry

2009-2014     
Kyläkävelyt; Kanta- ja Päijät-Häme 28 kpl, Pirkanmaa 3 kpl ja Uusimaa 3 kpl.
Kyläkävelyt ovat Maa- ja kotitalousnaisten kehittämä osallistava kylämaisemansuunnittelu- ja toimintatapa, joka edistää maaseudun kulttuurimaiseman hoitoa ja säilymistä sekä tuo esiin maiseman, historian ja kulttuurin paikallisia arvoja ja kulttuuria.


2. Maisemaselvitykset ja inventoinnit

2018
Maatilaselvitys, Pohjois-Tampere
Tilaaja: Tampereen kaupunki

2017
Kanta-Hämeen keskiaikaisten kylätonttien selvitys
Tilaaja: Hämeen liitto

2016
Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi sekä hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden täydennys
Tilaaja: Kanta-Hämeen liitto

2016   
Voimajohtoalueiden yksityisille maanomistajille suunnatut ideakortit
Tilaaja: Fingrid

2016    
Uudenmaan maisemaesite
Tilaaja: Uudenmaan liitto

2016    
Maa-aineksen ottamisen vaikutus maisemakuvaan ja maiseman arvoihin.  
Selvitys maanottolupaa varten.
Tilaaja: Yksityinen

2015-2016
Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Tilaaja: Keski-Suomen liitto

2015
Kopsamon kulttuuriympäristöselvitys.
Tilaaja: Juupajoen kunta

2014
Hätilän kulttuuriympäristöselvitys.
Tilaaja: Hämeenlinnan kapunki

2014     
Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi.    
Tilaaja: Keski-Suomen ELY-keskus

2014    
Pirkanmaan maaseutumaisemien selvitys ja historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueilla.
Tilaaja: Pirkanmaan liitto

2013     
Painokangas - Karanojan maisemaselvitys.
Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki

2013  
Maa-aineksen ottamisen vaikutus maisemakuvaan ja maiseman arvoihin. Selvitys maanottolupaa varten.
Tilaaja: Yksityinen

2012 - 2013    
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi.
Tilaaja: Pirkanmaan liitto

2012    
Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi.
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus

2010    
Kytäjän kartanon puiston kasvillisuuskartoitus sekä nykytilan ja historian selvitys. Hyvinkää.     
Tilaaja: Yksityinen

2008 -2011
Maakuntakaavan vaikutukset Kaakkois-Suomen maaseudun elinvoimaisuuteen. Kymenlaakson maakuntakaavan, Maaseutu ja luonto vaihekaavan sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi sekä arviointi- ja seurantamallin kehittäminen.


3. Luonnon- ja ympäristöhoidon suunnittelu

2016    
Maatalouden tilakohtaiset ympäristösopimussuunnitelmat: luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia noin 50 kpl.
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät

2015
Maatalouden tilakohtaiset ympäristösopimussuunnitelmat: luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia noin 200 kpl.
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät

2013 ja 2014    
Kosteikkojen yleissuunnitelmakohteiden toteutuksen edistäminen ja neuvonta. Ympäristöneuvontaa 95+150 maanomistajalle Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.
Tilaaja: Hämeen ELY-keskus

2012-2015     
Oriveden Siitaman, Tampereen Viitapohjan, Kolunkylän ja Sorilan sekä Kangasalan Mäyrän tummaverkkoperhosniittyjen hoidon järjestäminen. Maanomistajaneuvottelut, luonnonhoidon neuvonta ja urakointi.
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus

2011- 2014    
Huomisen hämäläinen maatila -hanke. Rahoitus: Hämeen ELY-keskus. Maatilojen ympäristöneuvontakäynnit; maiseman- ja luonnonhoito ja vesiensuojelu

 • Loppijärven valuma-alueen maatilojen ympäristökartoitukset
 • Maiseman ja luonnonhoidon neuvontaa
 • Paikkatiedon soveltamista maatilojen ympäristökoulutukseen

2011- 2014     
Ympäristökompassi -hanke. Rahoitus: Pirkanmaan ELY-keskus. Maatilojen ympäristöneuvontakäynnit; maiseman- ja luonnonhoito ja vesiensuojelu

 • Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven maatalousympäristöjen pilottisuunnitelma
 • Maatilojen ympäristökartoitukset, maiseman ja luonnonhoidon neuvonta

2012-2013     
Muhjärven ja Junkkarinjärven alueen kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Kouvola.

2007 - 2013    
Maatalouden tilakohtaiset erityistukisuunnitelmat: suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen ja hoito, perinnebiotooppien hoito. Suunnitelmia on tehty vuosittain toimialueella n. 100-200 kpl.
Tilaaja: Yksityiset maanviljelijät ja yhdistykset

2012    
Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu: Imatran Immalanjärvi.
Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2011-2012    
Ei-tuotannollisen investointituen suunnitelmat: monivaikutteiset vesiensuojelukosteikot 7 kpl.
Tilaaja: Imatran seudun ympäristötoimi ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2009-2012    
Härkää sarvista –hanke. Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kattava hanke, jossa edistettiin laidunnusta luonnon ja maiseman hoitokeinona.
Ympäristöministeriö palkitsi hankkeen Suomen parhaana maisemahankkeena vuonna 2014.
    
2011    
Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Lontilanjoen ja Saarioisjärven valuma-alueet sekä Vanajaveden ranta-alueet Akaan ja Valkeakosken kaupungeissa.
Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus

2010-2011    
Enäjärven kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Kouvola.

2010-2011    
Hollolan Haritunjoen valuma-alueen maatilojen ympäristöneuvonta - suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito - erityistuen ja ravinnetaselaskelmien markkinointi -hanke.  
Tilaaja: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

2008-2011    
Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla –hanke. Rahoitus: Pirkanmaan ELY-keskus.

 • Nokian, Sastamalan, Vesilahden, Urjalan ja Virtain maaseutumaisten alueiden kartoitukset ja 15 kpl hoitosuunnitelmia kuntien viheralueiden B-hoitoluokan kohteisiin
 • hoito- ja käyttösuunnitelma Pohtolan tummaverkkoperhosniityille (erityisesti suojeltavan lajin elinympäristö)
 • hoito- ja käyttösuunnitelma Luodon saaren niittymäisille alueille (Natura 2000 -alue)

Hanke palkittiin parhaana kehittämishankkeena Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa.


4. Koulutukset

2016    
Koulutuskokonaisuus maaseudun suunnittelu 4 op.
Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

2015
Koulutuskokonaisuus maaseudun suunnittelu 4 op.
Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

2013-2014     
Maiseman tuotteistus –koulutukset maaseutuyrittäjille Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uusimaalla.

2009-2014  
Maatalouden maiseman ja luonnonhoidon koulutukset viljelijöille ja opiskelijoille Etelä-Karjalassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Uusimaalla


5. Julkaisut ja oppaat

2015-2016
Maisema - opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Linkki oppaaseen
Tilaaja: Ympäristöministeriö

2015
Opas Pellon käytön vaihtoehtoja.
Julkaisija: Maaseutuverkosto

2014
10 syytä valita green care -palveluja. Linkki oppaaseen
Julkaisija: Agrisociale: cultivating citizenship -hanke

2013    
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hankkeessa 5 julkaisua.

 • Hollolan kirkonseutu – neljän kukkulan kainalossa.
 • Hämeenkoski- kosken ja harjun huomassa.
 • Kalkkinen – kylä Kymen rannalla.
 • Kellosalmi, Seitniemi ja Virmaila – kylät Päijänteen sylissä
 • Vuorenkylä – erämaan suojassa.

2011    
Piha maalla, unelmoi ja suunnittele.
Julkaisija: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus.

2011    
Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta. Vapaa-ajan asunnon maisemanhoito.
Julkaisija: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Luonto- ja maisemapalvelut.

2011    
Maisemanhoidon urakoinnin käytännöt –opas.
ProAgria Pirkanmaa, Pirkanmaan ELY-keskus.

 

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut