Maataloustuotanto ja ympäristönhoito

Maatalouden ympäristönhoito on yhä tärkeämpi osa maataloustuotantoa. Se, mitä, miten ja millaisilla pelloilla viljellään, on tärkeää ympäristön kannalta. Suunnitelmallisuus ja lohkokohtainen kohdentaminen säästää sekä euroja että ympäristöä. Vesiensuojelu kannattaakin huomioida osana viljelyä ja koko elinkeinoa.

ProAgria Etelä-Suomen YmpäristöKompassi tarkastelee maatilaa toimivana kokonaisuutena ja auttaa löytämään keskeisiä ympäristönhoidon parantamiskohteita. Neuvonnan ja suunnittelun avulla tiloille löydetään taloudellisesti ja teknisesti toimivat ratkaisut. Samalla tuotetaan lisäarvoa kotimaisille maataloustuotteille.

Minkä suunnan valitset?

Valitse YmpäristöKompassin palveluista tilallesi soveltuvat työkalut ja ratkaisut. Niiden avulla voit havaita muutostarpeita ja löytää uusia mahdollisuuksia. YmpäristöKompassi tarjoaa samasta talosta neuvontaa peltojen peruskunnostukseen, kuivatukseen, tuotantoon, maiseman- ja ympäristönhoitoon sekä talouteen liittyen.  Tilakohtaiset neuvot ohjaavat toimintaa parhaiten oikeaan uomaan.

Hankevetäjä Jutta Ahro p. 040 544 4899


Yhteydenottopyyntö

Jaa