Tehtävä Z

Tehtävä Z -toiminnan avulla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itseluottamusta harjaannuttamalla kädentaitoja ja arjenhallintaa sekä lisätään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tavoitteeseen päästään Tehtävä Z ohjelmien ja vapaaehtoiskampanjan avulla. Hanke on neljän neuvontajärjestön yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Marttaliitto ja mukana hankkeessa ovat Finlands Svenska Marthaförbund, Taito ja Maa- ja kotitalousnaiset.

Ohjelmia järjestetään eri puolilla Suomea. Maa- ja kotitalousnaisten osalta hanketta toteutetaan Etelä-Suomessa.

Vuonna 2017 syksyllä maa- ja kotitalousnaisetn asiantuntijat toteuttavat ohjelman Janakkalassa. Vuonna 2018 ohjelmat toteutetaan Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Yhden ohjelman pituus on noin kolme kuukauttaa ja se käsittää 8 tapaamiskertaa. Yhteen ohjelmaan otetaan mukaan 5-10 nuorta, jotka yhdessä maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijan kanssa muodostavat toiminnallisen tiimin ja yhteistyössä valitsevat ja toteuttavat suunnitellun tehtävän. Tehtävä voi olla esimerkiksi virkistystilaisuuden järjestäminen vanhuksille palvelutalossa, tilan tai paikan siivoaminen tai pienimuotoinen kunnostaminen, pop up tapahtuman järjestäminen, ravintolapäivään osallistuminen ... Asiantuntija kuljettaa ohjelmaa eteenpäin ja on nuorille tuki, jonka kanssa he voivat kasvattaa ohjelmassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ohjelman aikana nuoret saavat uusia ja vahvistavat jo olemassaolevia valmiuksia mm. arjen hallinnassa, kädentaidoissa, ryhmässä ja yksilönä toimimisessa sekä työelämässä tarvittavien hyvien käytöstapojen mukaisessa toiminnassa ja yhteisöllisyyttä lisäävien verkostojen luomisessa.

Hankeeseen on saatu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut