Potkua maaseudun yritystoimintaan Pirkanmaalla

Kuva: Anni Lehto

Apua yrittämistä maaseudulla miettiville tai yritystään kehittäville

 

Hankkeen tavoitteena on maaseudun yritystoiminnan kehittäminen. Hankkeella monipuolistetaan maaseudun elinkeinorakennetta, kehitetään maatilojen liitännäiselinkeinoja yritysmäisemmiksi ja levitetään hyviä käytäntöjä yrittäjien hyvinvointia unohtamatta.

Maaseudun yrittäjiä tai sellaisiksi aikovia innostetaan uuteen yritystoimintaan tai olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on antaa tarvittaessa apua yritysmuodon valintaan ja yritystoiminnan muutoksen läpiviemiseen. Hankkeella edesautetaan yritysten sukupolvenvaihdoksia ja annetaan tietoa omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista.

Yrittäjiä kannustetaan toimimaan taloudellisesti kestävällä pohjalla kehittämällä johtamistaitoja, taloushallinnon valmiuksia, kielitaitoa ja verkottumista. Markkinointia ja tuotteiden saantia markkinoille kehitetään tehostamalla alihankintaketjuja, tuotteistamalla ja yrittäjien yhteistyöllä. Tietoa nykyaikaisen markkinoinnin keinoista ja siihen liittyvistä sopimuksista lisätään, ja yrittäjiä perehdytetään yritystoimintaa sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja säännöksiin esim. matkailu- ja elintarvikesektorilla.

Hanke auttaa rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä yritystuista ensimmäisen työntekijän tai yrittäjän itsensä työllistämiseen saatavissa oleviin tukiin. Hankkeen aikana harjoitellaan myös asiakirjojen laadintaa, kuten maksatushakemusten ja sähköisten lomakkeiden täyttöä käyttäen välineenä nykyaikaista tietotekniikkaa ja muuta yritystoiminnassa hyödyttävää teknologiaa.

Hankevetäjä Tarja Ylä-Viteli p. 040 746 1979

Osallistu hankkeen toimintaan Facebookissa!

 

Hanke on päättynyt 31.12.2014


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Outi Penttilä
    Asiantuntija, ruoka- ja yrityspalvelut, Neuvo 2020 asiantuntija maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
    Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa