Näe hyvä lähelläsi -lähiruokapäivät

Kiinnostus lähiruokaa kohtaan on tällä hetkellä suuri. Suomalaisista 42 % kertoo ostavansa mielellään lähiruokaa. Kulutuslukujen perusteella lähiruokaa ostetaan kuitenkin vähemmän kuin mitä asennetutkimusten perusteella voisi arvioida. Lähiruuan hankkimista pidetään vaikeana. Kuluttajat kokevat, että lähiruoka on vaikea tunnistaa kaupassa.

Näe hyvä lähelläsi -lähiruokapäivät tuovat tiedon lähelle kuluttajaa. Tapahtumissa lisätään kuluttajien tietoisuutta ja kiinnostusta lähiruoasta. Tapahtumissa kerrotaan muun muassa, mitä lähiruualla tarkoitetaan, mitä lisäarvoa lähiruualla on, mitä lähiruoka merkitsee paikalliselle työllisyydelle, taloudelle ja ruuantuotannon tulevaisuudelle.

Lähiruokapäiviä järjestettiin kaikkiaan 64 ympäri Suomen vuoden 2013 aikana.

Hanketta rahoitti Suomen valtio.

Viitatut selvitykset:

  • Lähiruokaselvitys, Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012-2015.Kurunmäki S, Ikäheimo S, Syväniemi A, Rönni P. MMM, 2012.
  • Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Sitra 2010.

Jaa