METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun naisille

Hankkeessa luodaan toimintamalli METSO-kävelyille, joiden avulla lisätään tietoutta metsien monimuotoisuudesta, suojelusta, metsäluonnonhoidosta ja niiden rahoitusmahdollisuuksista.
 
METSO-kävelyt suunnitellaan yhdessä metsäalan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa viestitään METSO-ohjelmasta Maa- ja kotitalousnaisten jäsenille ja muille maaseudun asukkaille. 
 

METSO-kävelyt pilotoidaan vuonna 2015

 
Vuonna 2015 järjestetään 10 METSO-kävelypilottia viiden eri piirikeskuksen alueella. Kävelyt järjestetään Maa- ja kotitalousnaisten Metsästä voimaa -kampanjan aikana. Viestinnässä hyödynnetään kampanjan viestejä ja materiaaleja.
 

Pilottikävelyt

 
 • Lahti 12.8.
 • Tahko 18.8.
 • Toivakka 20.8.2015 klo 18
 • Oravarsaari, Nukula Oy:n mailla 20.8. klo 18
 • Juva 22.8.2015 klo 11.00
 • Tahko 26.8.
 • Längelmäki vko 35 (aika tarkentuu myöhemmin) 
 • Kontiolahti, Nevalan Perinnetila, 2.9., klo 10
 • Mikkeli, Otava 5.9. klo 12
 • Eno, Kokkolan erä ja matkailu, 8.9. klo 10
 • Lahti 18.9.
 
METSO-kävelyä markkinoidaan yhdistyksille, metsäalan toimijoille ja metsäluonnosta kiinnostuneille. Maa- ja kotitalousnaisten verkoston välityksellä on mahdollisuus tavoittaa myös varttuneita maaseudun asukkaita, jotka ovat METSO-viestinnän kannalta todettu haastaviksi ryhmiksi tavoittaa.
 
Toimintamallilla saadaan aikaiseksi ihmisille helppo ja houkutteleva tapa osallistua. Samalla asiantuntijoille saadaan kasvokkain kohtaamisia METSO-ohjelman potentiaalisen kohderyhmän kanssa. Saatujen kokemusten perusteella METSO-kävely kehitetään pysyväksi toimintamalliksi.
 
Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousnministeriö.
 

Perustuu suosittuun kyläkävelymalliin

 
METSO-kävely pohjautu Maa- ja kotitalousnaisten kehittämään kyläkävelymalliin. 
 
Kyläkävelyiden avulla aukaistaan kyläläisten silmät näkemään oma lähimaisema uusin silmin. Kyläkävelyjä on järjestetty jo noin 500, ja niihin on osallistunut yli 6 000 henkilöä. 
 
Kyläkävelyt ovat saavuttaneet suuren suosion, ja niiden ansiosta kyläläiset ovat oppineet arvostamaan omaa kylämaisemaansa. Kyläkävelyiden tuloksena on kunnostettu jo satoja kohteita sekä haettu lukuisia rahoituksia toimien toteuttamiseen.
 
Kokemus kyläkävelyistä on, että osallistujien on helppo kysyä ja osallistua keskusteluun, kun ollaan konkreettisesti kohteiden äärellä. Yhdessä tuttujen ihmisten kanssa on matalampi kynnys osallistua tapahtumaan. Samalla osallistujien kesken voi syntyä vertaisverkostoja.
 

Yhteistyötahot

 
 

Jaa

Artikkelit