Maisemapolkuja

Eteläisessä Kymenlaaksossa on käynnissä Leader Sepra ry:n rahoittama Maisemapolkuja-hanke. Mukana on seitsemän kylää:

  • Miehikkälästä Salo-Miehikkälä ja Suur-Miehikkälä
  • Pyhtäältä Haavisto ja Vastila
  • Virolahdelta Klamila ja Virojoki
  • Kotkasta Tiutinen

Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen toiminta-aika on 15.6.2018-31.12.2019.

Hankkeessa  halutaan lisätä ihmisten mielenkiintoa lähiympäristöä kohtaan, vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista kylien sisällä sekä saada aikaan digitaalisen materiaalin ympärille luontoarvoihin ja maisemaan perustuvaa matkailua. Hankkeessa luodaan kylille joko mobiilireitti tai tarinakartta.

Mobiilireitti toteutetaan Kylänomadi-nimisellä kännykkäsovelluksella. Sovellus näyttää mobiilireitin kohteet kartalla sekä kertoo tietoja paikasta. Kyläläiset itse päättävät reitin kohteet ja esiteltävän sisällön.

Tarinakartta puolestaan on visuaalinen tapa asioiden kertomiseen ja jakamiseen yhdistäen kuvia, tekstiä, karttoja ja mediaa helposti ymmärrettävässä muodossa. Tarinakartta toteutetaan Story Map -tietokonesovelluksella, ja kyläläiset itse päättävät sisällön.

Lisätietoja: Maisema-asiantuntija Johanna Laari-Günther; 0407727993; johanna.laari-gunther@maajakotitalousnaiset.fi

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut