GreenCareLab - hanke

Hankkeessa kehitetään GreenCareLab - toimintamallia. GreenCareLab - toimintamallin avulla autetaan GreenCare - yritystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä testaamaan yritysideaansa, tuoteideaansa tai palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Luoda aitoon maaseudun toimintaympäristöön testialusta (GreenCareLab).

 

Hankkeen tavoitteet:

 

- Laatia tarvelähtöisesti luodut kuvaukset luontolähtöisistä palveluista

- Laatia kuvaukset paikallisista toimintamalleista yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin yhteistyöhön

- Luoda toimijatahot yhdistävät toimijaverkostot jokaiseen maakuntaan Etelä-Suomessa yhdessä valtakunnallisen koordionatiohankkeen kanssa

- Levittää hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja eri maakunnissa sekä aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia koko hankealueella

- Tuottaa hankkeen rinnalle ja jatkoksi alueellisia yritysryhmähankkeita

 

Hanke aloitti toimintansa 2016 alkuvuodesta ja se kestää vuoden 2018 loppuun asti.


Jaa

Hanketoimijat

Palvelut