Avaimet maisemaan

Tarvitseeko kylämaisemanne kohennusta?


Anna ammattilaisen auttaa!

Avaimet maisemaan -hankkeeseen haetaan Ykkösakseli ry:n toiminta-alueelta 15 innostunutta, aktiivista ja asiaan sitoutuvaa kylää tai yhdistystä. Etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa. Hankeaika on 1.11.2015-31.3.2019

Hankkeen aikana toteutetaan mm. kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta.

Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää kyläkohtaisissa ja kylien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kyläkaavoituksen ja kulttuuriympäristöohjelman pohjamateriaalina.

Hankealue

 • Salo
 • Lohja
 • Karkkila
 • Vihti

Etelä-Suomen MKN maisemapalvelu on mukana Avaimet maisemaan -hankkeessa Uudenmaan alueella.


Tapahtumat kylissä

 • Kyläillat
 • Kyläkävelyt
 • Maisemanhoitotalkoot
 • Neuvonta
 • Asiantuntijaluennot


Opintomatkat

Verkostot

 • Kontaktit muihin kyliin ja toisilta oppiminen
 • Ystävyyskyläyhdistykset
 • Viestintä verkossa ja mediassa

ProAgria Länsi-Suomi ry:n hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

  Kuvahaun tulos haulle leader logo   
 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Palvelut