AGRISOCIALE

AGRISOCIALE -HANKE

Hankkeen keskeinen tehtävä on tehdä Green Care toimintatapa tunnetummaksi ja edistää uusien yritysten syntymistä ja tukea olemassa olevien yritysten liiketoimintaa ja verkostoitua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Keskeinen visio hankkeessa on "sosiaalinen" maatalous, jonka tarkoituksena on yhdistää maataloustuotanto, matkailu ja sosiaalinen toiminta. Alueellisella ja kansainvälisellä tasolla kehitetään innovatiivisia palveluja, joilla voidaan tukea perinteisten matkailu-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa. Hankkeen aikana verkostoidutaan eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja opitaan hyviä käytäntöjä partnerimaista työpajoissa ja opintomatkalla.

Suomalainen maaseutu on täynnä luonto- ja maisemaresursseja, jotka mahdollistavat Green Care – toiminnan käynnistämisen ja tuotteistamisen. Maaseudun luontoresurssit antavat mahdollisuuden kannattavaan liiketoimintaan. Hanke lisää kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä kuntapäättäjien Green Care -tietoisuutta. Jatkossa nämä tahot osaavat hankkia näitä palveluita alueensa Green Care - yrityksiltä.

Agrisociale -hanke on tarkoitettu hoiva-, hyvinvointi- ja matkailuyrittäjyyttä miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi hankkeen toiminta on kohdennettu myös kunnille ja erilaisille yhdistyksille.

Hankkeen toteuttamisalueina ovat Kehittämisyhdistys Sepra ry:n toiminta-alue: Hamina, Kotka, Kouvolan Anjalankosken alue. Loviisan Ruotsinpyhtään alue, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti  ja Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n toiminta-alue: Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Suomessa: Green Care Finland, MTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa – hanke, LIVE- hanke, jota toteuttaa ProAgria Etelä-Suomi, Työtehoseura, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK).


Yhteydenottopyyntö

Jaa