Niityn lumo on tekoja luonnon monimuotoisuuden puolesta

Niityt ovat satojen lajien elinympäristöjä. Jotta lajikirjo säilyy, niityt tarvitsevat hoitajia. Vuoden maisemateko kannustaa kaikkia niittyjen hoitoon. Pienilläkin teoilla on merkitys, ja jokaisella on mahdollisuus osallistua. 
 
Etsimme avointen ja aurinkoisten, kukkakasvien ja pölyttäjien suosimien niittyjen hoitajia. Kannustamme kaikkia kertomaan omasta työstään luonnon monimuotoisuuden hyväksi osallistumalla vuoden maisematekoon, Niityn lumoon! 
 

Pienetkin pihaniityt lisäävät monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä 

Niittylajien monimuotoisuus edellyttää jatkuvaa hoitoa, niittoa tai laidunnusta, ja riittävää niittyjen muodostamaa verkostoa. Koti- ja mökkipihojen niittylaikut, taloyhtiöiden yhteiset alueet, viheralueiden niityt ja tienpientareet täydentävät laajempien perinnemaisemien ympärille muodostuvaa niittyverkostoa. 
 
Pienetkin niityt ja niittymäiset alueet ovat merkittäviä, ja yksittäisten ihmisten työ on ratkaisevan tärkeätä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
 
- Juuri sinun hoitamasi alue voi olla jonkin lajin tärkeä turvapaikka. Niittykohteet lisäävät myös lähiympäristön viihtyvyyttä ja hoitotyöt ovat mukavaa yhdessä tekemistä naapurien tai yhdistysporukan kesken. Työnne tuloksena niityllä vierailevien hyönteisten ja perhosten seuraaminen on mukava ja palkitseva harrastus, kannustaa maisema-asiantuntija Laura Puolamäki Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista. 
 

Vuoden maisematekoon voi osallistua kuka vain koko kesän ajan

Niityn lumoon voi osallistua kaikenlaisten niittyjen kanssa. Yhtä hyviä ehdokkaita ovat pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi, pihanurmesta kehitetty tai luontaisesti kehittynyt pihaniitty, tienvarren monilajinen piennar tai pieni pihaketo.
 
Toivomme, että kilpailuun ilmoitetun niityn hoito on jatkuvaa ja sillä esiintyvä kasvilajisto on monipuolinen tai sellaiseksi hoidon ansiosta kehittyvä. Kohteen koolla ei ole merkitystä kilpailun kannalta. Kilpailuun voi osallistua kuka vain - niin yksityiset ihmiset, maanomistajat, kunnat, talkooporukat kuin yhdistyksetkin. 
 
Osallistua voi koko kesän ajan 30.9.2020 asti. Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumislomake.
 

Parannetaan niittyjen hoidon näkyvyyttä

Työtä niittyjen hyväksi ei tunneta tarkkaan. Vuoden maisematekoon osallistuminen on yksi keino lisätä tietoa tämän arvokkaan työn laajuudesta. Oman työn voi tehdä näkyväksi kertomalla siitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tunnisteella #niitynlumo ja #vuodenmaisemateko.
 
Haastamme nyt kaikkia kertomaan omasta työstään luonnon monimuotoisuuden hyväksi! 
 
Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko järjestetään nyt kuudetta kertaa. Maakunnalliset raadit valitsevat kultakin alueelta palkittavan kohteen lokakuun loppuun mennessä. Nämä kohteet kilpailevat valtakunnallisesta palkinnosta. Kilpailun suojelijana toimii kansanedustaja, eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän puheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius.
 

Jaa