Maatilaselvitys tuottaa arvokasta tietoa kaavoitukseen ja auttaa ennaltaehkäisemään ristiriitoja

Maatalouden tilakoko kasvaa ja muuttuu. Tilan kaluston ja koneiden kasvun myötä logistiikka tuo omat haasteensa maankäytön suunnittelulle. Tilat myös erikoistuvat ja tuotantosuunnissa voi tapahtua suuriakin muutoksia.

Maankäytön osalta maatalous ei ole enää kaikkialla samanlaista. Muutokset haastavat maankäytön suunnittelua.  Maatilaselvityksellä voidaan ennaltaehkäistä monta hankalaa tilannetta, kun kaavoittaja ja kunta saavat ajantasaista tietoa alueen maatalouden tarpeista ja tiloja kuullaan riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Pohjois-Tampereen maatilaselvitys valmistui alueen strategista yleiskaavaa varten

Pohjois-Tampereen maapinta-alasta ainoastaan 2 % on rakennettua. Viljelypinta-alan osuus on noin 10 % koko alueen maapinta-alasta. Vielä varsin vähän käytetty maatilaselvitys on osa Pohjois-Tampereen yleiskaavan lähtötietojen ja tavoitteiden kokoamista. Nyt tehdyn selvityksen tarkoituksena oli saada kokonaiskuva alueen toimivien maatilojen nykytilanteesta ja koota toiminnanharjoittajien mielipiteitä sekä tulevaisuuden tavoitteita kaavan valmisteluun.

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio Tampereen kaupungilta on tyytyväinen selvityksellä saatuun mittavaan tietomäärään.

- Tilaajan näkökulmasta oli ilo huomata, että suurin osa viljelijöistä suhtautui selvitykseen myönteisesti ja osallistui haastatteluihin, Hastio kertoo.

Tampereen kaupungille selvityksen laadintaan osallistunut maisema-asiantuntija Katriina Koski Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalveluista suosittelee, että maatilaselvitys sisällytettäisiin kaikkien maatalousvaltaisten alueiden kaavoitusten perusselvityksiin.

- Maatilaselvityksellä voidaan parhaimmassa tapauksessa estää suuria ristiriitatilanteita ja myös väärinymmärrystä, Koski painottaa.

Maatilojen edustajat voivat kertoa toiminnastaan ja tulevaisuuden tarpeistaan sekä tulla kuulluksi jo kaavaprosessin alkuvaiheessa. Samalla kaavoitus saa runsaasti tietoa maatalouden todellisista tarpeista. Keskeistä prosessissa on, että maatilaselvityksen tekijällä on riittävästi sekä maatalouden että kaavoituksen ja aluesuunnittelun osaamista.

Tampereen maatilaselvityksen julkinen raportti

Lisätietoa maatilaselvityksistä

Lisätietoa:
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, MKN maisemapalvelut: maiseman ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, p. 040 523 5133, sp. leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, MKN maisemapalvelut, ProAgria Etelä-Suomi: maisema-asiantuntija Katriina Koski, p. 040 148 8220, sp. katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi

 

Jaa

Artikkelit