Maatalousympäristöjen pilottisuunnitelma Urjalaan

ProAgria Etelä-Suomi ry:n YmpäristöKompassi -hankkeen tärkein tavoite oli katsoa ympäristönäkökulmasta tilaa kokonaisuutena ja etsiä tilakohtaisia ratkaisumalleja. Parhaat tulokset saadaan, kun tilan pellot ovat kasvukunnon ja rakenteen sekä valumavesien hallinnan kannalta kunnossa. Toisin sanoen ravinteet pysyvät pelloilla, eivät valu vesistöihin. Tämä on myös taloudellisesti järkevää. Merkittävä osa ympäristönhoitoa on myös luonnon ja maiseman hoito. Tämä työ kulkee osana elinkeinotoiminnan harjoittamista.

Tähän suunnitelmaan on kerätty hankkeen aikana saatuja tietoja ja kokemuksia. Tavoitteena oli tehdä käytännönläheinen opas viljelijöille. YmpäristöKompassi -hanke toteutettiin Pirkanmaalla. Tämän pilottisuunnitelman kohdealueena toimi Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven maatlöousympäristö Urjalassa.

 

Jaa