Etsintäkuulutus Kymenlaakson kylille!

Maisemapolkuja -hanke etsii maisemasta, kyläkulttuurista, luonnosta ja historiasta sekä niiden hyödyntämisestä ja esiintuonnista kiinnostuneita kyliä, kyläryhmiä ja aktiivisia yhdistyksiä. Leader -hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2019. Hanketta haetaan Leader Sepra ry: ltä.

Hankkeen toimialue: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti
Mukaan pääsee 8-10 kylää tai kyläryhmää

Tarjoamme kaksi erilaista vaihtoehtoa, joista kylä tai kyläryhmä valitsee kumpaa lähtee toteuttamaan. Vaihtoehdot ja toimintavat muovautuvat hankkeen kuluessa alueen tarpeiden mukaisiksi. Hankkeessa kerrotaan myös maiseman- ja luonnonhoidosta ja niiden rahoitusmahdollisuuksista.
 

Tarjoamme seuraavaa:
1. Näe maisema – Kylän historia, kulttuuriympäristö ja luonto esille
Toiminnan tavoitteena on tuoda esiin kylämaiseman arvot ja kertoa niistä myös muille. Selvitykset tehdään tarinakarttana sähköiseen muotoon niin, että esillä ovat vanhat kartat, tarinat ja kuvat, luontokohteet ja kylien omat piirteet. Maisemaa voidaan myös havainnollistaa ennen-nyt -ajatuksella. Tarinakartat ovat hyödynnettävissä mm. kylien ja kuntien nettisivuilla, osana kyläkirjoja tai sosiaalisessa mediassa. Selvitys tehdään yhdessä asukkaiden kanssa työpajoissa, joissa aiheena voi olla esimerkiksi tietty aikakausi, vanhat kartat ja valokuvat, kylän historia ja luontokohteet.
2. Koe maisema – Meidän maisemamme maalla, mobiilireittejä kyliin
Kyliin suunnitellaan maisemaa, luontoa ja kulttuuriympäristöä hyödyntävä reitistö, josta tehdään mobiilisovellutus. Reitit voidaan suunnitella jonkin teeman ympärille, niissä voidaan hyödyntää olemassa olevia polkuja ja teitä ja niihin voidaan liittää reitin varrelle osuvia yrityksiä ja palveluita. Reitistö toteutetaan yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien ja alueen yrittäjien kanssa työpajojen ja maastoretkien kautta. Reitin kohteita voidaan kunnostaa talkoilla.


Vuosi 2018 on eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi, joka Suomessa toteutetaan teemalla Osallisuus kulttuuriperintöön. Kulttuuriperintö ei ole ainoastaan menneisyyden perintöä, vaan se on myös tulevaisuuden voimavara. Teemavuoden tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta sekä luoda toimintamalleja, joilla yksilöt ja yhteisöt voivat saada tietoa, suojella, kehittää, hyödyntää ja tehdä tunnetuksi kulttuuriperintöä. Nyt on teidän mahdollisuutenne vaikuttaa!


Kysy lisätietoja ja ilmoita kyläsi mukaan hankkeeseen 30.11.2017 mennessä:
Kirsi Koskela p. 040 772 2876 / kirsi.koskela@maajakotitalousnaiset.fi
Auli Hirvonen p. 0400 864 494 / auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi

Jo olemassa oleviin KyläNomadi -reitteihin ja maisematarinoihin voi tutustua osoitteessa https://citynomadi.com/company/products/villageNomadi.


 

Jaa

Ajankohtaista

Ota yhteyttä