Etsintäkuulutus Etelä-Kymenlaakson kylille!

Maisemapolkuja -hanke etsii maisemasta, kyläkulttuurista, luonnosta ja historiasta ja niiden hyödyntämisestä ja esiintuonnista kiinnostuneita kyliä ja kyläryhmiä sekä aktiivisia yhdistyksiä. Leader -hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2017-2018. Hanketta haetaan Leader Sepra ry:ltä.
Hankkeen toimialue: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Vironlahti
Mukaan pääsee 10-12 kylää tai kyläryhmää.

Tarjoamme seuraavaa:

1. Menneisyyden maisema - sata vuotta suomalaista maisemaa Etelä-Kymenlaaksossa, hyödynnä kyläsi historiaa, kulttuuriympäristöä ja luontoa.
Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017 ja hankkeen tavoitteena on tuoda esiin suomalaisen kylämaiseman arvot. Selvitykset tehdään tarinakarttana sähköiseen muotoon vanhoine
karttoineen, tarinoineen ja kuvineen, luontokohteineen ja kylien omine piirteineen. Ne ovat hyödynnettävissä mm. kylien ja kuntien nettisivuilla, osana kyläkirjoja tai sosiaalisessa mediassa.
Selvitys tehdään yhdessä asukkaiden kanssa työpajoissa, joissa aiheena voi olla esimerkiksi tietty aikakausi, vanhat kartat ja valokuvat, kylän historia, luontokohteet.
2. Tunne maisema - meidän maisemamme maalla, mobiilireittejä kyliin
Kyliin suunnitellaan maisemaa, luontoa ja kulttuuriympäristöä hyödyntävä reitistö, josta tehdään mobiilisovellutus. Hankkeessa voidaan suunnitella teemareittejä hyödyntäen olemassa olevia teitä
ja polkuja. Reitin varrelle voidaan liittää yrityksiä ja palveluja. Reitistö toteutetaan yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien ja alueen yrittäjien kanssa. Työskentelymuotona ovat yhteiset työpajat ja maastoretket.
3. Makumaisema - ruokareittejä maisemaan
Maaseudun maisema on ruuantuotannon maisemaa. Voimme suunnitella maisemaan ja ruokaan liittyvän tapahtuman. Esimerkiksi ruokavaelluksen, missä voidaan tarjota mm. alueen omien tuottajien tuotteita, villivihanneksia, sieniä ja marjoja.
Tavoitteena on yhdistää niin maisema kuin ruoka.
4. Kylistä nousevat muut maisemaan liittyvät toiveet
Esimerkiksi Euroopan kulttuuriympäristövuoden 2017 teemana on Luontoon yhdessä ja sen myötä voimme järjestää esimerkiksi tempauksia maisemassa. Luontoon yhdessä -teemavuonna esiin nostetaan mm. maisemat ja maisemien hoito,
perinnebiotoopit, lähimetsät, kotipihat, luonto- ja ympäristösuhteemme, elävä kulttuuriperintö ja hortoilu.

Kysy lisätietoa ja ilmoita kyläsi mukaan hankkeeseen 30.3.2017 mennessä:
Auli Hirvonen p. 0400 864 494 / auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi
Katriina Koski p. 040 148 8220 / katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi

Jaa

Ajankohtaista

Ota yhteyttä