Monivaikutteisia kosteikkoja tarvitaan lisää eteläiseen Päijät-Hämeeseen

Kuva: Auli Hirvonen

Hämeen ELY-keskuksen toimialueella on tehty seitsemän kosteikkojen yleissuunnitelmaa ja kahdeksas on tekeillä. Kosteikkoja on kuitenkin perustettu vähän yleissuunnittelualueille, jotka on valittu sen mukaan, missä kosteikoille olisi suurin tarve. Näillä alueilla on paljon peltopinta-alaa ja pellot rajautuvat vesistöihin.

Artjärven ranta-alueen yleissuunnitelmaan kosteikkoja on merkitty 61 ja Porvoonjoen valuma-alueen yleissuunnitelmaan 29. Hämeen ELY-keskus haluaa tehostaa näiden kosteikkokohteiden perustamista ja rahoittaa hanketta, jonka toteuttajana on maisemasuunnittelija Auli Hirvonen ProAgria Etelä-Suomesta / MKN maisemapalveluista. Viljelijöille tarjotaan ilmaista neuvontaa ja käytännön asioiden selvittämistä kosteikon perustamista varten. Työssä kierretään kaikki yleissuunnitelmiin merkityt monivaikutteiset kosteikkokohteet.

Maisemasuunnittelija Auli Hirvonen ottaa tiloihin ja maanomistajiin yhteyttä sekä kiertää tulevan syksyn aikana tiloilla opastamassa kosteikkojen perustamiseen liittyvissä käytännön asioissa, kuten kosteikkojen suunnittelu, rakentaminen, rahoitus, tukien / korvauksien hakeminen ja kosteikkojen hoito. Lisäksi syksyn aikana kartoitetaan Artjärvellä ja Porvoonjoen valuma-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, joita kiinnostaa kosteikkojen perustaminen. Myös yhdistykset saavat ilmaista neuvontaa kosteikkojen perustamisesta.

Kosteikkojen rakentamiseen on haettavissa ei-tuotannollista investointitukea ja niiden kunnossapitoon ympäristökorvausta. Vuonna 2015 käynnistyvälle uudelle sopimuskaudelle on tulossa joitakin muutoksia, jotka helpottavat kosteikkojen perustamista. Yleissuunnitelmissa nyt ei-tukikelpoisiksi merkityt kosteikot saattavatkin olla uudella kaudella tukikelpoisia. Uutena tukikohteena tulevat ns. lumokosteikot, joissa painotetaan luonnon monimuotoisuutta. Myös näistä muutoksista puhutaan neuvontakäynneillä. Kaikille kohteille pyritään löytämään jokin toteutustapa ja rahoitus. Myös erilaisten hankkeiden avulla voidaan perustaa kosteikkoja.

Kosteikoista on paljon hyötyä ympäristölle. Kosteikkoja perustamalla parannetaan vesien tilaa, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luodaan monimuotoista maisemaa. Oikean kokoiset, oikein suunnittelut ja perustetut kosteikot pysäyttävät tehokkaasti maa-ainesta ja siihen sitoutunutta fosforia ja typpeä. Kosteikot ovat myös tärkeitä elinympäristöjä riistalinnuille.

Jaa

Ajankohtaista

Ota yhteyttä